ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «UIBA IKE» (στο εξής «η Εταιρεία»).

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία μας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομά σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κινητό τηλέφωνο, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Πολιτικής Απορρήτου, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρεία μας (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά/επώνυμό σας, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Cookies (Cookies Policy).

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής, όπως η διεύθυνση IP, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, ημέρα και ώρα επίσκεψης στη ιστοσελίδα κλπ. συλλέγονται με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμένα cookies αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) στην τερματική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) κατά την πλοήγηση σε αυτόν διότι είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο (π.χ. cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας, cookies διαμοιρασμού περιεχομένου σε άλλες σελίδες κ.λπ.). Αναλυτικότερα, δείτε τη σχετική πολιτική.

ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας συλλέγονται προκειμένου να μπορούμε να σας παράσχουμε πληροφορίες επί των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής, όπως η διεύθυνση IP, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, ημέρα και ώρα επίσκεψης στη ιστοσελίδα κλπ. συλλέγονται επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ, να προασπίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες (π.χ. διαδικτυακή απάτη) που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα δεδομένων και συγχρόνως υποχρέωση να παρέχουμε από την πλευρά μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ (βλ. επίσης άρθρο 5 παρ. 1 (στ) και άρθρο 32 ΓΚΠΔ), ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ πελάτη.

Για την τοποθέτηση ενός ιχνηλάτη σε τερματική συσκευή απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι ιχνηλάτες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι εκείνοι που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006).

ΧΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας.

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς που σχετίζονται με την ανίχνευση της διαδικτυακής απάτης και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Συλλέγουμε επίσης ορισμένα δεδομένα για την ανάλυση της χρηστικότητας, της ποιότητας και της εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας προκειμένου να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις επιμέρους παροχές μας.

Για να μπορέσουμε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, σας ενημερώνουμε ότι πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία σας δύνανται να έχουν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως π.χ. κρυπτογράφηση, συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας κ.λπ., συμβεβλημένοι με εμάς συνεργάτες, π.χ. εταιρείες υλικοτεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών λογισμικού/νεφοϋπολογιστικής. Απαιτούμε απ’ όλους τους ανωτέρω αποδέκτες να εφαρμόζουν αυξημένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, για τη διερεύνηση περιστατικού ασφαλείας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές. Η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ε.Ε. Αναλυτικά για τα Cookies, δείτε τη σχετική πολιτική.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται ως εξής:

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 6 μηνών από το πέρας της τελευταίας επικοινωνίας μας.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Για την παραμετροποίηση των Cookies, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική πολιτική ή το cookie banner.

Σε περίπτωση που τυχόν ανακύψουν δικαστικές ενέργειες ή διοικητικοί έλεγχοι κάθε είδους που απαιτούν τη διατήρηση των δεδομένων αυτών, η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται να τα διατηρήσει μέχρι το πέρας των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από την Εταιρεία μας των προσωπικών σας δεδομένων και η Εταιρεία θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από την Εταιρεία μας των προσωπικών σας δεδομένων και η Εταιρεία θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6475600

E–mail: contact@dpa.gr

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@museathens.com

Η Εταιρεία μας με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει προσπάθειες να ανταποκριθεί στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, εάν αυτό κριθεί

απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Εταιρεία μας, σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να σας επιβάλουμε εύλογο τέλος είτε να αρνηθούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.